Prevenció del càncer de cèrvix


Què és la detecció precoç del càncer de coll uterí?

El càncer de coll uterí és una malaltia que es pot prevenir en la majoria dels casos. Avui en dia sabem que la causa principal d’aquest càncer és el virus del papil·loma humà (VPH). En general, el desenvolupament d’aquest càncer es produeix transcorregut un llarg període de temps després d’infectar-se per aquest virus. Entre la infecció i el desenvolupament del càncer poden passar de 10 a 15 anys.
La majoria de les infeccions pel VPH s’eliminen espontàniament. Només si la infecció pel VPH no s’elimina, pot provocar, amb els anys, canvis a les cèl·lules del coll uterí. Són les anomenades lesions precanceroses, que són lesions benignes, que no donen símptomes i per a les quals el tractament és molt efectiu. El fet de patir-les no significa tenir un càncer. A Catalunya el càncer de coll uterí és poc freqüent. Representa el 2,7% de tots els tumors diagnosticats en les dones, una de les taxes més baixes a Europa.

Beneficis de la detecció precoç

El cribratge amb citologia de Papanicolau permet identificar totes les dones que tenen un major risc de poder patir, al cap dels anys, un càncer de coll uterí, per així fer-los-hi un millor seguiment i prevenir el càncer.

Prevenció del càncer de coll uterí.

Vacuna contra el virus del papil·loma humà.

DUBTES

Tornar a prevenció