Vacunes


Calendari de vacunacions   

 • L’eficàcia de les vacunes en la lluita contra les malalties infeccioses està demostrada.
 • Les vacunes desperten les defenses de l’organisme per prevenir la malaltia.
 • Els primers anys de vida són decisius per a la salut.
 • Les vacunes proporcionen protecció a l’individu i a la comunitat.
 • Per aquest motiu, és necessari el compliment del calendari de vacunacions vigent.
 • La vacunació no s’acaba amb la infància, sinó que ha de continuar tota la vida.

Explicació del quadre de vacunacions

Vacuna Edat
DTPa, Pi, Hib, MCC – VHB 2 mesos
DTPa, Pi, Hib – VHB 4 mesos
DTPa, Pi, Hib, MCC – VHB 6 mesos
Triple vírica (TV), VHA (1 dosi) 12 mesos
MCC 15 mesos
DTPa, Pi, Hib 18 mesos
Triple vírica (TV) 3-4 anys
dTpa, VHA (1 dosi) 6 anys
VHA (2 dosis), MCC
VVZ  (2 dosis)
VPH (noies 2 dosis)
11-12 anys
Td 14 anys, 40 i 65
 
 • Vacuna antipoliomelítica inactivada (VPI)
 • Vacuna contra la diftèria, el tètanus, i la pertusis (catarro o tos ferina) (DTPa)
 • Vacuna triple vírica (xarampió, rubèola, galteres o parotiditis) (TV)
 • Vacuna contra l’Haemophilus influenzae tipus b (Hib)
 • Vacuna contra la malaltia meningocòccica (serogrup C, conjugada) (MCC)
 • Vacuna antihepatitis A i B (VHB, VHA, VHA+B)
 • Vacuna antivaricel·la (VVZ)
 • Vacuna antipapil·loma humà (VPH)
 • Vacuna de càrrega reduïda conta la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular (dTpa)
 • Vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult (Td)

Tornar a prevenció      Tornar a embaràs      Tornar a postpart