Part


 part El part normal és el procés fisiològic únic amb què la dona finalitza la seva gestació a terme i en el qual hi ha implicats factors psicològics i socioculturals. El seu inici és espontani, es desenvolupa i acaba sense complicacions, culmina amb el naixement i no implica més intervenció que donar-hi suport integral i respectuós.*

* Federación de Asociaciones de Matronas de España, FAME. Vélez-Málaga,2006

Què vol dir “un procés fisiològic”
Què vol dir que el part necessita un suport integral?
Què vol dir suport respectuós?

DUBTES
  Què vol dir “un procés fisiològic”?

El part és la funció fisiològica més preciosa i especial. Fisiològica vol dir que és el resultat de l’activitat normal del cos humà. Les dones estem completament capacitades per dur a terme aquesta funció de principi a fi, ja que estem expressament constituïdes per fer-ho.

En l’evolució del part no només hi influeixen factors biològics propis de cada dona i cada nadó, sinó que també hi intervenen factors psicològics, culturals i ambientals.

La majoria de dones sanes, amb l’atenció i el suport adequats i amb un mínim d’intervencions, poden parir sense posar en risc la seva seguretat ni la del seu fill.

És per això que hem de tenir confiança en les nostres capacitats per afrontar el part i la criança.

La persona que més sap del teu part ets tu. Confia en el teu cos, que sap que té capacitat per parir.

Lectures recomanades

fletxa amunt

Què vol dir que el part necessita un suport integral?

Que cal:

  • Suport social: que la dona pugui escollir la persona que l’acompanyarà (la parella o una altra persona del seu entorn de confiança).
  • Suport informatiu, físic, emocional, representatiu (per part del professional)

La llevadora, en aquest sentit, és el professional més adequat per oferir aquest suport durant el part, ja que el seu model  d’atenció està centrat en la normalitat i la capacitat natural de les dones per experimentar el part  amb la mínima intervenció.

L’atenció de les llevadores a dones sanes amb embarassos sense complicacions proporciona majors beneficis que altres models mèdics o d’atenció compartida, sense efectes adversos:

  • taxes menors d’analgèsia intrapart, d’acceleració del part,
  • més mobilitat durant el part,
  • major taxa de parts vaginals espontanis i menor de cesària, episiotomia,
  • augment de la lactància materna i,
  • en resum, les dones tenen més sensació de controlar el procés del part i de quedar-ne satisfetes.

De vegades, durant el part pot haver-hi alguna variant  de la normalitat  que demani la intervenció de l’obstetre (parts de risc, instrumentats o cesàries). En aquest cas la llevadora continua acompanyant la dona.   fletxa amunt

 Què vol dir suport respectuós?
S’ha d’informar la dona i la parella perquè prenguin les seves decisions, i respectar-les o consensuar-les.

En aquest sentit, l’elaboració del PLA DE NAIXEMENT garanteix la transmissió, cap a la llevadora i el personal que els ha d’acompanyar, d’aquelles preferències i necessitats personals de la dona i la parella en el seu procés.

El Pla de naixement és un document escrit, legal, en què la dona o la parella han de fer constar les seves expectatives i els desitjos per al moment del part i el naixement del nadó. Quan la dona estigui de part, s’ha de seguir en tot moment el pla de naixement, de tal forma que, un cop avaluats els possibles riscos, es puguin acomodar a l’evolució del procés els desitjos que recull.

Així, doncs, el més important és que tu i la teva parella pugueu obtenir informació veraç i assequible per poder prendre les vostres pròpies decisions sobre un procés tan vital i transcendent. fletxa amunt

Índex

Tornar

DUBTES