Alletament difícil


Vés a la consulta de la llevadora si:

 • T’han sortit clivelles.
 • Tens els pits congestionats.
 • Sents dolor en alletar.
 • El mugró es veu vermellós i sents «cremor».
 • Notes al pit una zona inflamada amb un punt o bony dolorós al tacte.
 • Si, de sobte, tens febre i sensació de malestar general.
 • Si el teu nadó augmenta poc de pes, està molt adormit o mulla poc els bolquers.
 • Si tens dubtes o angoixes de qualsevol mena.

Dolor a la mama lactant
A vegades es pot incrementar
Ingurgitació mamària
Clivelles
Com tractar les clivelles

Dolor a la mama lactant

El dolor és el problema més freqüent en les dones que alleten i el motiu principal d’abandonament de la lactància maternal.

És molt important tenir clar que:  Alletar no ha de fer MAL.

La majoria de vegades té una solució senzilla.

Les causes de dolor poden ser diverses: ingurgitació mamària, clivelles, síndrome de Raynaud i infecció bacteriana.
pujar

A vegades es pot incrementar per:

 • posició inadequada,
 • alteracions mecàniques de succió o deglució,
 • processos dermatològics del pit de la mare.

Per tant, si hi ha dolor, consulta amb la teva llevadora.
pujar

Ingurgitació mamària

La ingurgitació maallet difmària és una inflamació de les mames produïda per una acumulació de líquid entre els teixits (edema intersticial bilateral).

Es caracteritza amb un inici precoç entre 24 i 48 hores, i es manifesta amb l’augment del volum de les mames, dolor, enduriment i  febrícula.

Com podem tractar-la?

 • Fent drenatge limfàtic.
 • drenatgeFent l’extracció manual i massatge per afavorir el buidament correcte.
 • Preses més freqüents.
 • Col·locant al pit, després de la presa, una fulla de col amb el nervis trencats passant-li per sobre, per exemple, una ampolla de vidre.drenatge2
 • Demanar ajuda i
 • Prendre antiinflamatoris (com ibuprofèn) per evitar complicacions.

pujar

Clivelles

Són lesions i falta de teixit als mugrons causades per una mala posició i potser per problemes del tel de la llengua del nounat.

Fan dolor durant les preses, sobretot al primer moment de l’agafada.
pujar

Com tractar les clivelles

 • Corregint la posició del nounat i la comoditat de la mare.
 • Valorant per un professional especialista el fre lingual del nadó i la necessitat o no de fer una intervenció quirúrgica.
 • Fent un seguiment continu amb la llevadora per detectar possibles problemes i així prevenir noves aparicions i evitar empitjoraments.

pujar
Tornar a alletament