Què és l’ASSIR


¿Qué es el ASSyR?

El Programa Sanitari d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva és un servei d’activitats assistencials i educatives relacionades amb:

• Atenció a joves.
• Consell reproductiu / Atenció mètopregnancy-644071_1920des contraceptius / Infreedom-307791_1280terrupció voluntària de l’embaràs.
• Atenció maternoinfantil: control i seguiment de l’embaràs, diagnòstic prenatal, educació maternal, atenció al puerperi i suport a l’alletament.baby-22079_1920
• Prevenció del càncer de coll uterí.
• Prevenció del càncer da mama.
• Infeccions de transmissió sexual.
Breast_self_exam_1• Patologia ginecològica.
• Activitat comunitària a persones adultes en tots aquests temes.

Atenció a la violència vers les dones.

• Atenció psicològica relacionada amb la salut sexual.

Està adreçat a tota la població.

Podeu demanar visita per telèfon o bé anar personalment al servei. En cas d’urgència hi ha la possibilitat de ser atès en visita espontània. El metge de família i la infermera també poden concertar-vos una visita des del centre d’atenció primària (CAP). Els adolescents i joves podeu adreçar-vos-hi directament.

I en aquest blog també tindreu a l’abast, notícies, consells, suggeriments, articles, horaris i contactes del teu ASSIR.

Parla’ns, t’escoltem!                             On som?  (mapa interactiu)                             Qui som?