Mutilació genital femenina (MGF)


Què és la mutilació genital femenina (MGF)
Per què es practica
Quins són els tipus de mutilació genital femenina
On es practica
Quines són les conseqüències
On es poden derivar les dones que han patit una MGF
Informació i documentació

Versió en castellà

Què és la mutilació genital femenina

La mutilació genital femenina (MGF) és una pràctica tradicional perjudicial amb fortes i ancestrals arrels socioculturals. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), comprèn aquells procediments que, de forma intencional i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins.

La MGF perpetua la desigualtat de gènere i la discriminació i afecta seriosament la salut i el benestar de dones i nenes. La UNICEF estima que més de 125 milions de dones i nenes han patit la pràctica i més de 30 milions de nenes es troben en risc de ser mutilades durant la propera dècada.

fletxa amunt

Per què es practica

Malgrat que el seu origen és imprecís, la pràctica ha aconseguit un fort significat simbòlic. Aquells que defensen la perpetuació de la MGF argumenten que és decisiva per preservar la identitat ètnica i de gènere, protegir la feminitat, la puresa i la virginitat, garantir l’”honor de la família”, assegurar el matrimoni i mantenir una higiene saludable. A moltes societats s’ha convertit en la prova física que confirma que una nena ha estat iniciada mitjançant un ritus de pas a l’edat adulta, que confirma la seva feminitat i assegura que rep els ensenyaments necessaris per ser digna de pertànyer a la comunitat.

La MGF és considerada un component crucial del procés de socialització, lligada a dos valors fonamentals que conformen la vida africana: sentiment de pertinença a la comunitat i complementarietat de sexes.

En moltes comunitats musulmanes la MGF es practica per motius religiosos i hi és considerada una Sunna. En canvi, no s’associa necessàriament amb l’islam, ja que nombrosos musulmans no la practiquen, mentre que sí que ho fan certes comunitats cristianes coptes i jueves falashes.

fletxa amunt

Quins són els tipus de mutilació genital femenina

L’Organització Mundial de la Salut classifica la MGF en quatre tipus segons la seva severitat:

  • Tipus I: resecció parcial o total del clítoris o del prepuci (clitoridectomia).
  • Tipus II: resecció parcial o total del clítoris i els llavis menors, amb o sense excisió dels llavis majors (excisió).
  • Tipus III: estretament de l’obertura vaginal per crear un segell mitjançant un tall i recol·locació dels llavis menors i majors, amb o sense resecció del clítoris (infibulació).
  • Tipus IV: tots els altres procediments lesius dels genitals externs amb finalitat no mèdica, tals com la perforació, incisió, raspat o cauterització de la zona.mgf2cat
    fletxa amunt

On es practica

La MGF es practica principalment en 28 països de l’Àfrica subsahariana i també a parts de l’Orient Mitjà i Àsia (Iemen, Oman, nord d’Iraq, certes regions de l’Índia, Malàisia i Indonèsia, entre d’altres). Tot i això, a causa dels fluxos migratoris, allò que un dia va ser local, ara és global: la MGF perviu en diàspora i pot trobar-se a Europa, Austràlia, els Estats Units d’Amèrica, etc. Allà on els migrants porten la seva cultura.
mgfcat

 

fletxa amunt

Quines són les conseqüències

Tots els tipus de MGF porten conseqüències perjudicials per a la salut i el benestar de nadons, nenes i dones al llarg de la seva vida. La pràctica té un impacte negatiu en la salut maternoinfantil i incrementa el risc de complicacions obstètriques i morts neonatals.

fletxa amunt

On es poden derivar les dones que han patit una MGF

Hi ha diferents organismes que treballen en aquest camp. Pots trobar-ne informació i documents divulgatius en moltes pàgines d’internet. També hi pots trobar els centres on fan reconstrucció genital i cap als quals poden adreçar-te des del teu centre ASSIR.

      contacte:  932275507  –  instgine@clinic.ub.es

La Fundació Wassu-UAB és pionera en el treball, el mapatge i la divulgació de documents en el territori estatal.

fletxa amunt

Informació i documentació

Documents, pel·lícules, llibres

Fulletons informatius:  catalàcastellàanglès i francès

fletxa amunt

DUBTES