Sexualitat


portada sexualitat_retall

 

 

 

 

 

La sexualitat, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és “un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva vida i engloba el sexe, la identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat es viu i s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no totes s’experimenten o s’expressen sempre. La sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.”

DUBTESOrientació sexual

Disfuncions

Gaudir de la sexualitat

Des que naixem tenim sexualitat. Com se sent, com es viu i com s’expressa la sexualitat forma part d’un procés d’aprenentatge i socialització que s’inicia en la nostra infància i que està influenciat per aspectes fisiològics i psíquics de cada persona. Per tant ,no hi ha una única manera de viure-la sinó tantes com persones i relacions. El nostre entorn més proper (família, escola, amics…), així com la societat i la cultura en què vivim aniran omplint de continguts la nostra manera d’entendre i compartir la sexualitat. L’educació sexual rebuda tindrà una influència decisiva en les relacions sexuals posteriors.

És important remarcar que, quan parlem de sexualitat, no només ens referim a un instint biològic que serveix per a la reproducció o la unió sexual mitjançant el coit, sinó a una gran varietat de sensacions, emocions, pensaments i conductes que estan integrades en la globalitat de la persona. Les relacions sexuals ens poden permetre la reproducció, però també l’expressió del desig, de l’atracció, de sentiments d’enamorament, de tendresa, d’afecte… amb l’objectiu d’obtenir plaer. En definitiva, ens permet comunicar-nos amb l’altra persona des del nostre rol de gènere, els nostres valors, la nostra personalitat i el propi estat psicològic, fisiològic i emocional.

La sexualitat ha de ser viscuda des del desig i el respecte cap a un mateix i cap a l’altre, perquè sigui una sexualitat sana.

DUBTES