Prematuritat


El part prematur
Recursos al nostre abast
Enllaços

El part prematur

baby-218149_1280El part prematur és aquell que es produeix abans de les 37 setmanes de gestació.

Es pot produir de forma espontània per diferents causes com infeccions, embarassos múltiples, estrès, anomalies congènites de l´úter, malnutrició abans o durant l´embaràs…

També es pot aconsellar la finalització d’una gestació abans de la semana 37 per raons mèdiques com la hipertensió, la diabetis o problemes en el creixement del nadó.

La prematuritat fa el nadó més vulnerable, ja que els seus òrgans no han tingut prou temps per desenvolupar-se. Pot tenir problemes per respirar, per la immaduresa del pulmons i dificultats per matenir temperatura, entre d´altres.

Quant més prematur sigui el nadó i més baix pes tingui, més alt serà el risc de complicacions. Però hem de pensar que les tècniques mèdiques i d´assitència han millorat molt, que ha augmentat la probabilitat de supervivència i han disminuït els riscos.

pujar

Recursos al nostre abast

  • Pell amb pell. Està demostrat que el lloc on millor regula un nen la temperatura corporal és en contacte directe amb el cos de la mare. A més a més cobreix totes les necessitats emocionals i és el lloc on més feliç es pot trobar.
  • Lactància materna. La llet materna aporta, entre mil avantatges, immunoglobulines (defenses) que el nadó prematur necessita molt més encara que un nadó a terme.
  • Estimulació musical. Són moltes les unitats de cures intensives (UCI) neonatals que incorporen la música i el cant de la mare, en unes condicions molt concretes, ja que això regula les constants vitals del nadó, disminueix el desgast metabòlic i fa augmentar més ràpidament el pes del nadó.

pujar

Enllaços

>

www.aeped.es/familias: web de l’Associació Espanyola de Pediatria amb informació especialment redactada per explicar a familiars temes relacionats amb la salut infantil.

www.se-neonatal.es: web de la Societat Espanyola de Neonatologia amb un apartat específic per a pares i amb enllaços d’interès on es recomanen llibres.

www.prematuros.info/prematura  web de l’Associació de Pares de Prematurs, amb seu a Barcelona

www.aprem-e.org: web de l’Associació de Pares de Nens Prematurs

www.proyectohera.com: el projecte Hera és una iniciativa de treball desenvolupada en el terreny de la neonatologia i integrada per metges, infermeres i psicòlegs d’Espanya. El web proporciona informació de qualitat i fàcilment intel·ligible sobre el que representa el naixement d’un fill o filla prematur.
pujar