ASSIR Badalona


gran sol

Activitats ASSIR

Professionals als diferents centres de l’ASSIR Badalona:

CAP La Riera (Centre coordinador)

CAP Dr. Barraquer

CAP Ocata

CAP Gran Sol

Podeu accedir a Salut en Línia a través del telèfon 93 462 86 00