CAP II CERDANYOLA


Obstetraginecòlegs Llevadores
Acera, Amèlia aacera.mn.ics@gencat.cat  Soteras, Pilar psoteras.mn.ics@gencat.cat
Cárceles, Ana María acarceles.mn.ics@gencat.cat Basset, Carmen cbasset.mn.ics@gencat.cat
Ciriquian, Eva eciriquian.mn.ics@gencat.cat García, Inés imgarciam.ics@gencat.cat
Contero, Rita rconteromn.ics@gencat.cat Graells, Coloma cgraells.mn.ics@gencat.cat
Nur Abu-Kamleh, Yusuf   ynur-abu.mn.ics@gencat.cat Hernández, María Teresa thernandez.mn.ics@gencat.cat
Pace, Carloggero José cpace.ics@gencat.cat Ibars, Rosalia ribars.mn.ics@gencat.cat
Parriego, Vanesa .v parreigo.ics@gencat.cat Llucià, Mireia mllucia.mn.ics@gencat.cat
Rodríguez, Diego drodriguez.mn.ics@gencat.cat Martínez, Montserrat mmartinez.mn.ics@gencat.cat
Rojas, Mireia mrojas.ics@gencat.cat Monreal, Cristina cmonreal.bcn.ics@gencat.cat
Sánchez,Nydia Ástrid nsanchez.mn.ics@gencat.cat Robert, Margarita mrobert.mn.ics@gencat.cat
Rodríguez, Ana María arodriguez.mn.ics@gencat.cat
Rosa, Isabel  irosa.mn.ics@gencat.cat
Serrat, Josefina fserrat@gencat.cat