Autoexamen dels pits, cinc minuts cada mes


La mama, a més de ser un òrgan destinat a la lactància, té gran importància en l’estètica de la dona i també com a òrgan sexual secundari.

Hi ha òrgans d’accés molt difícil, com els que estan allotjats a les grans cavitats del cos (abdomen, tòrax, crani). En canvi, altres òrgans com les mames es troben a l’abast de la vista, de la mà i de totes les tècniques auxiliars per al diagnòstic de la seva possible patologia.

Aquesta circumstància té un gran valor per realitzar diagnòstics en la primera fase d’una possible malaltia, quan aquesta està a l’inici totalment localitzada.

La importància d’un diagnòstic correcte, realitzat en el moment en què es presentin els primers símptomes, radica en el fet que, tot i que es tracti d’una afecció cancerosa, pot guarir-se. D’altra banda, en el cas d’una malaltia benigna, com més aviat es detecti, menys traumes causarà a la dona.

Per això creiem que aquesta informació pot tenir interès orientatiu per a tota aquella dona que desitgi vigilar-se periòdicament i no caure en la frase tan coneguda de: “Com que em trobava bé, no he vingut abans a visitar-me”.

Cal recordar que avui dia es considera fonamental la revisió mèdica periòdica i, molt especialment, la revisió ginecològica i mamària la qual, en principi, aconsellem que es faci un cop a l’any. Serà el metge, però, qui indicarà en cada cas, la freqüència amb què convé realitzar aquestes revisions.

recomanacions

inspeccio

anomalies

palpacio

palpacio2 palpacio3Com a resum cal dir:

  1. L’autoexamen dels pits s’ha de convertir en una conducta habitual a partir dels 25 anys, així es possibilitarà que la dona conegui bé els seus pits i, naturalment, que pugui detectar amb certa rapidesa i eficàcia qualsevol canvi o anomalia.
  2. Cal saber que l’estructura dels pits, lògicament, canvia amb l’edat. Per tant, en moltes ocasions es poden palpar nòduls o bonys que no necessàriament siguin tumors malignes. En alguns casos són conseqüència de l’envelliment dels teixits del pit.
  3. En cas que s’hi trobi alguna anomalia cal consultar el metge, qui dictaminarà la gravetat mitjançant tècniques específiques (mamografia, punció, biòpsia, etc.).

Realment, dedicar cinc minuts cada mes a fer l’autoexamen dels pits, una setmana després de la menstruació, és un sistema ràpid i eficaç per millorar la vostra qualitat de vida.

Al principi pot semblar difícil detectar cap anomalia en els pits. Amb l’aprenentatge que proporciona l’autoexploració rutinària arribareu a conèixer perfectament les característiques de les vostres glàndules mamàries.

Aviat us trobareu capacitada per detectar qualsevol alteració que hi pugui aparèixer, fet que us permetrà reconèixer fàcilment que en una zona determinada hi ha alguna cosa (un bony, una durícia, etc.) que abans no hi era. Aquest és l’objectiu principal de l’autoexploració.