Situacions especials


El dol perinatal

  • La cuna vacía. M. Àngels Claramunt, Mónica Álvarez, Rosa Jové, Emilio Santos. Edicions La esfera de los libros. ISBN:978-84-9734-850-8.
  • Las voces olvidadas. Mónica Álvarez, M. Àngels Claramunt, Laura G.Carrascosa, Cristina Silvente. Coberta: Matias Tolsà. Ed.Ob Stare. ISBN:978-84-9384-081-5.
  • Records dolços d’un adéu. Lourdes García Puig. Il·lustració: Conxi Puig Balló.  Impremta Pagès, Anglès
  • Morir quan la vida comença. Silvia López i M Teresa Pi-Sunyer. Ed. Cercle Vermell.

Adopció

  1. Relats d’adopcions
  2. Llibres:

Violència de gènere