Activitats


Joves

 • Xerrades a instituts
 • Tarda jove
 • Adolescents embarassades

Educació maternal

 • Matronatació
 • Preparació al naixement
  • Primer trimestre: Xerrada informativa
  • Tercer trimestre: Grups
 • Postpart
 • Massatge infantil
 • Grups de pares
 • Puerperi domiciliari
 • Alletament
 • Skype

Menopausa

 • Incontinència (sol pelvià)
 • Grups de menopausa

Xerrades comunitàries

enquesta